foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to Muangnan Health Office


กิจกรรมงานบริหาร

กิจกรรมภารกิจด้านบริหาร

Read More

กิจกรรมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

กิจกรรมตามภารกิจด้านสนับสนุนวิชาการและบริการ

Read More

กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

กิจกรรมตามภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

Read More

กิจกรรมของสถานบริการในสังกัด

กิจกรรมของสถานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ

Read More

banner complaint

choompol

                นายชุมพล  สุทธิ

       สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

                0-5471-8337

จำนวนผู้เข้าชม (ตั้งแต่ 17/4/61)

348670
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1178
8006
9184
334813
11155
18760
348670

Your IP: 44.200.169.3
2022-12-08 09:54

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ MOPH ZERO TOLERANCE 2566

S 98574367 
 สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน นำหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจำปี 2566
 
 

อาคาร11

อาคารโอสถสภา 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 ย่างเข้า 98 ปี และครบ 104 ปีพิลาลัย 

" โอสถสภาพระเมตตาพระเจ้าน่าน

        อ้างอิงตามหลักฐาน แผ่นป้ายไม้สักจารึก ที่มีอยู่ในอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน  ในปัจจุบัน สันนิฐานว่าเป็นอาคารหน่วยงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งแรก ของจังหวัดน่าน ซึ่งมีชื่อว่า “โอสถสภา” (โอสถศาลาหรือโอสถสถาน) เป็นสถานที่ทำงานของแพทย์หลวงประจำหัวเมืองหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในปัจจุบัน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น มีหน้าที่หลักในด้านการควบคุมโรคและรักษาพยาบาล โดยให้แต่ละท้องถิ่นหาทุนเพื่อจัดตั้งโอสถสภาประจำท้องถิ่นนั้นๆ เอง

        หัวเมืองล้านนาตะวันออกอย่าง “นครน่าน” ก็ได้รับความเมตตาจาก อำมาตย์โทเจ้าราชวงศ์สิทธิสารพร้อมทั้งบุตร,ธิดาและนัดดา ของพระเจ้าสุริยพงศผริตเดช ได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระกุศลถวายพระเจ้าสุริยพงศผริตเดชพระเจ้านครน่านที่เป็นพระชนกนารถ ที่ถึงแก่พิลาลัย เมื่อวันที่ 5เมษายน พ.ศ.2461 โอสถสภาหลังนี้ได้ปลูกสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ได้ทำบุญฉลองและเปิดทำการเป็นโอสถสภา ของรัฐบาลเมื่อวันที่ 1กรกฎาคม พ.ศ.2468 ต่อมาปี พ.ศ. 2475 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “สุขศาลา” และเปลี่ยนชื่อเป็นที่ทำการอนามัยจังหวัด ในเวลาต่อมา โดยมีขุนเวชวิศิฎ แพทย์หลวงประจำนครน่านหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านคนแรก ต่อมามีแพทย์หลวงประจำจังหวัดน่านที่ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารหลังนี้ อีก 4คน ได้แก่ รองอำมาตย์โทขุนศิริแพทย์,ขุนบำรุงรสเภสัช,ขุนนิยุตสุขวิศาลและนายแพทย์ศุภชัย มโนหรทัต

          หลังจากที่โรงพยาบาลน่านเปิดทำการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2499 นายแพทย์ศุภชัย มโนหรทัต จึงได้ย้ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ไปอยู่ที่อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงพยาบาลน่าน ในปัจจุบัน

          ปี พ.ศ. 2493 มี นายถวิล  ภู่งาม เป็นสาธารณสุขอำเภอเมืองน่านคนแรกและมาปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่านแห่งนี้ ซึ่งอยู่ในที่ทำการอนามัยจังหวัดด้วย ในปี พ.ศ. 2499 หลังจากที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านย้ายไปอยู่ที่อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  จึงใช้เป็นอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา  ปัจจุบันรอแผนการปรับปรุงซ่อมแซมโดยช่างของสำนักศิลปากรที่ 7 ทำการถอดแบบประเมินการซ่อมแซม   มีผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน รวมจำนวน 12 คน  โดยมีนายชุมพล  สุทธิ ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน คนปัจจุบัน

 

หมายเหตุ  อ้างอิงจากข้อความในแผ่นป้ายไม้สักจารึกที่มีอยู่ในอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

2.no gift policy2565.jpg

 

 • 275942577_5309563095720882_1631313885027062825_n.jpg
 • 275986070_5309562452387613_3290185687151277653_n.jpg
 • 276047737_5309564035720788_5497072711574365339_n.jpg
 • 276122831_5309564189054106_6316302448340837311_n.jpg
 • 276160281_5309539432389915_1053385743426704760_n.jpg
 • 276165252_5309563252387533_5251967746790329126_n.jpg
 • 276286889_5309562995720892_8513186211531414815_n.jpg
 • 276319163_5309562825720909_2068397041424396584_n.jpg
 • 277164057_5309560732387785_7363034368278418053_n.jpg
 • 277168718_5309538379056687_2397188420768465636_n.jpg
 • 277225363_5309537149056810_2371645871117889884_n.jpg
 • 277338484_5309537742390084_979426169910273805_n.jpg
 • 277728888_5341213959222462_4704847317527693238_n.jpg
 • 277740748_5341174012559790_7166899246003467547_n.jpg
 • 277766621_5341211112556080_7698105065104586061_n.jpg