สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB4 หน่วยงานมีการเผยแพร่บันทึกรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเป็นระบบ

EB 4 ข้อ 2 รายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ สขร.1 ไตรมาส 4

หมวด:

1.EB4 ข้อ 1 บันทึกเสนอ สขร.1 ไตรมาส 3

หมวด:

EB4 แบบฟอร์มขึ้น web

หมวด:

Attachments:
FileDescription
Download this file (EB4 แบบฟอร์มขึ้น web.pdf)EB4 แบบฟอร์มขึ้น web.pdf 

EB4 บันทึกเสนอ รายงานขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สขร.1

หมวด: