สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

EB 13 หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการบริหารผลการปฏิบัติงานและ การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

3.1 หลักเกณฑ์การประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงาน

หมวด:

2.ประกาศมาตรการการบริหารผลการปฏิบัติงาน การดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ผู้มีผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานต่ำ

หมวด:

Attachments:
FileDescription
Download this file (2.ita-eb13-1.1.pdf)2.ita-eb13-1.1.pdf 

EB13 _1.บันทึกข้อความ

หมวด:

Attachments:
FileDescription
Download this file (1.หนังสือเวียน.pdf)1.หนังสือเวียน.pdf