สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่?

EB 22 หน่วยงานมีการประชุม หรืออบรม/สัมมนา หรือแลกเปลี่ยนความรู้ภายในหน่วยงานในการ ให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียงต้านทุจริต แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานหรือไม่?

EB 22 ข้อ 4 (4.1) สรุปผลการดำเนินงานโครงการอบรม

หมวด:

EB 22 ข้อ 1.3 หนังสือเชิญประชุม

หมวด:

EB 22 ข้อ 1.1 โครงการ

หมวด:

Attachments:
FileDescription
Download this file (1.1 โครงการ.pdf)1.1 โครงการ.pdf 

EB 22 ข้อ 1.2 หนังสือขออนุมัติจัดอบรมตามโครงการ

หมวด: