foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to Muangnan Health Office


กิจกรรมงานบริหาร

กิจกรรมภารกิจด้านบริหาร

Read More

กิจกรรมงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

กิจกรรมตามภารกิจด้านสนับสนุนวิชาการและบริการ

Read More

กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

กิจกรรมตามภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

Read More

กิจกรรมของสถานบริการในสังกัด

กิจกรรมของสถานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ

Read More

banner complaint

choompol

                นายชุมพล  สุทธิ

       สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

                0-5471-8337

จำนวนผู้เข้าชม (ตั้งแต่ 17/4/61)

271813
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
281
272
1440
268653
2990
8469
271813

Your IP: 44.200.30.73
2022-08-12 18:21

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • 275942577_5309563095720882_1631313885027062825_n.jpg
 • 275986070_5309562452387613_3290185687151277653_n.jpg
 • 276047737_5309564035720788_5497072711574365339_n.jpg
 • 276122831_5309564189054106_6316302448340837311_n.jpg
 • 276160281_5309539432389915_1053385743426704760_n.jpg
 • 276165252_5309563252387533_5251967746790329126_n.jpg
 • 276286889_5309562995720892_8513186211531414815_n.jpg
 • 276319163_5309562825720909_2068397041424396584_n.jpg
 • 277164057_5309560732387785_7363034368278418053_n.jpg
 • 277168718_5309538379056687_2397188420768465636_n.jpg
 • 277225363_5309537149056810_2371645871117889884_n.jpg
 • 277338484_5309537742390084_979426169910273805_n.jpg
 • 277728888_5341213959222462_4704847317527693238_n.jpg
 • 277740748_5341174012559790_7166899246003467547_n.jpg
 • 277766621_5341211112556080_7698105065104586061_n.jpg