สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - วิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ 2560