สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - มาตรการเพิ่มเติมในการตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด