สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - ผลการดำเนินงาน คลินิก”ศรัทธา”