สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร-1)