foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome to Muangnan Health Office


ศูนย์ข้อมูลสุขภาพอำเภอเมืองน่าน

ศูนย์ข้อมูลสุขภาพอำเภอเมืองน่าน

Read More

ศูนย์ประสานงานสุขภาพภาคประชาชนอำเภอเมืองน่าน

ศูนย์ประสานงานสุขภาพภาคประชาชนอำเภอเมืองน่าน

Read More

กิจกรรมงานส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค

กิจกรรมตามภารกิจการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

Read More

กิจกรรมของสถานบริการในสังกัด

กิจกรรมของสถานบริการในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน และภาคีเครือข่ายสุขภาพ

Read More

banner complaint

สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

sso atchawat

          นายอัชฌาวัฒน์ สมบัติ

       สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

                0-5471-8337

จำนวนผู้เข้าชม (ตั้งแต่ 17/4/61)

1339652
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
555
543
1098
1311401
57638
73686
1339652

Your IP: 34.239.148.127
2023-09-25 16:56

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ MOPH ZERO TOLERANCE 2566

S 98574367
 
 สาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน นำหัวหน้ากลุ่มงานและผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่ง ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริต ประจำปี 2566
 
 

อาคาร11

อาคารโอสถสภา 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2468 ย่างเข้า 98 ปี และครบ 105 ปีพิลาลัย 

" โอสถสภาพระเมตตาพระเจ้าน่าน

        อ้างอิงตามหลักฐาน แผ่นป้ายไม้สักจารึก ที่มีอยู่ในอาคาร "โอสถสภา" สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน  สันนิษฐานว่าเป็นอาคารหน่วยงานทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขแห่งแรก ของจังหวัดน่าน ซึ่งมีชื่อว่า “โอสถสภา” (โอสถศาลาหรือโอสถสถาน) เป็นสถานที่ทำงานของแพทย์หลวงประจำหัวเมืองหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดในปัจจุบัน ตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าบรมวศ์เธอ พระองค์เจ้าดิศวรกุมาร กรมพระยาดำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยในสมัยนั้น มีหน้าที่หลักในด้านการควบคุมโรคและรักษาพยาบาล โดยให้แต่ละท้องถิ่นหาทุนเพื่อจัดตั้งโอสถสภาประจำท้องถิ่นนั้นๆ เอง

        หัวเมืองล้านนาตะวันออกอย่าง “นครน่าน” ก็ได้รับความเมตตาจาก อำมาตย์โทเจ้าราชวงศ์สิทธิสารพร้อมทั้งบุตร,ธิดาและนัดดา ของพระเจ้าสุริยพงศผริตเดช ได้พร้อมใจกันบริจาคทรัพย์สร้างขึ้นเพื่ออุทิศพระกุศลถวายพระเจ้าสุริยพงศผริตเดชพระเจ้านครน่านที่เป็นพระชนกนารถ ที่ถึงแก่พิลาลัย เมื่อวันที่ 5เมษายน พ.ศ.2461 โอสถสภาหลังนี้ได้ปลูกสร้างแล้วเสร็จเรียบร้อยบริบูรณ์ได้ทำบุญฉลองและเปิดทำการเป็นโอสถสภา ของรัฐบาลเมื่อวันที่ 1กรกฎาคม พ.ศ.2468 ต่อมาปี พ.ศ. 2475 ได้เปลี่ยนแปลงชื่อเป็น “สุขศาลา” และเปลี่ยนชื่อเป็นที่ทำการอนามัยจังหวัด ในเวลาต่อมา โดยมีขุนเวชวิศิฎ แพทย์หลวงประจำนครน่านหรือนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดน่านคนแรก ต่อมามีแพทย์หลวงประจำจังหวัดน่านที่ปฏิบัติงานอยู่ที่อาคารหลังนี้ อีก 4คน ได้แก่ รองอำมาตย์โทขุนศิริแพทย์,ขุนบำรุงรสเภสัช,ขุนนิยุตสุขวิศาลและนายแพทย์ศุภชัย มโนหรทัต

          หลังจากที่โรงพยาบาลน่านเปิดทำการเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2499 นายแพทย์ศุภชัย มโนหรทัต จึงได้ย้ายสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ไปอยู่ที่อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านที่อยู่ในบริเวณเดียวกันกับโรงพยาบาลน่าน ปัจจุบันสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านได้ก่อสร้างใหม่ในเขตพื้นที่ตำบลผาสิงห์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

          ปี พ.ศ. 2493 มี นายถวิล  ภู่งาม เป็นสาธารณสุขอำเภอเมืองน่านคนแรกและมาปฏิบัติงานที่อาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่านแห่งนี้ ซึ่งอยู่ในที่ทำการอนามัยจังหวัดด้วย ในปี พ.ศ. 2499 หลังจากที่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่านย้ายไปอยู่ที่อาคารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน  จึงใช้เป็นอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2499 เป็นต้นมา  ปัจจุบันรอแผนการปรับปรุงซ่อมแซมโดยช่างของสำนักศิลปากรที่ 7 ทำการถอดแบบประเมินการซ่อมแซม   มีผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน รวมจำนวน 13 คน  โดยมีนายอัชฌาวัฒน์ สมบัติ ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน คนปัจจุบัน

          ปีงบประมาณ 2563  ได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ แบบเลขที่ 8732 ก่อสร้างเสร็จในปีงบประมาณ 2564 เป็นอาคารคอนกรีต 2 ชั้น มูลค่า 3,200,000.00บาท (สามล้านสองแสนบาท) ปรับแบบหลังคาจากทรงจั่วให้เป็นทรงปั้นหยา มุงด้วยกระเบื้องว่าวแทนการใช้เมทัลชีทจากแบบของกองแบบแผน  เพื่อให้เข้ากับรูปแบบของสถาปัตยกรรมเมืองเก่า ตามมติของคณะอนุกรรมการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าน่าน  ได้เปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ.2564

newbuild11

 

หมายเหตุ  อ้างอิงจากข้อความในแผ่นป้ายไม้สักจารึกที่มีอยู่ในอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน

e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

             This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

no gift policy2566

ข้อกฎหมาย และระเบียบที่ควรรู้

ละทงหนาทราชการ กบ ทอดทงหนาทราชการ p1

ละทงหนาทราชการ กบ ทอดทงหนาทราชการ p2