สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน - แผนที่ตั้ง

รูป
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองน่าน
ที่อยู่:
เลขที่ 99 ถนนข้าหลวง ตำบลในเวียง
อำเภอเมืองน่าน
จังหวัดน่าน
55000
โทรศัพท์:
โทร.054-718337
โทรสาร:
โทรสาร 054-718338
ส่งอีเมล